Skip to main content

Impresum

Vydavatel
BBC Cellpack Technology
Cellpack AG
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
Švýcarsko

Zastoupený
Stefan Mathys 
CEO

Zápis v obchodním rejstříku
Zapsaný název firmy: Cellpack aG
Číslo: UID CHE-109.581.992

Kontakt
telefon:+41 56 618 18 18
fax: +41 56 618 14 57
E-Mail: technology@cellpack.com

Vyloučení odpovědnosti
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za obsahovou správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost a úplnost informací.

Nároky na základě odpovědnosti kvůli hmotným a nehmotným škodám, které vznikly na základě přístupu nebo využívání, popř. nevyužívání zveřejněných informací, z důvodu zneužití spojení nebo z důvodu technických poruch, jsou vyloučeny.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo, části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění změnit, doplnit, smazat nebo její zveřejnění dočasně nebo s konečnou platností přerušit.

Odpovědnost za odkazy (linky)
Odkazy a linky na webových stránkách třetích subjektů se nacházejí mimo oblast naší odpovědnosti. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za takové webové stránky. Přístup a využívání takových webových stránek se uskutečňuje na vlastní nebezpečí uživatele nebo uživatelů. 

Autorská práva
Autorská a jiná práva k obsahům, obrázkům, fotografiím nebo jiným souborům na webové stránce náleží výlučně firmě BBC Cellpack Tchnology / Cellpack AG nebo speciálně uvedeným vlastníkům práv. Pro reprodukování jakýchkoli prvků je nutno si předem opatřit souhlas vlastníka autorských práv.

Ochrana dat
www.bbc-group.com/datenschutz