Skip to main content

Odcisk

Wydawca

BBC Cellpack Technology AG
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
Szwajcaria

telefon: +41 56 618 14 28
E-Mail: technology@cellpack.com


Osoba upoważniona
Heiner Eichenberger
CEO

Wpisem do rejestru handlowego
Zarejestrowana nazwa firmy: BBC Cellpack Technology AG
liczba: UID
CHE-466.794.048

Ograniczenie odpowiedzialności
Zawartość niniejszej strony internetowej jest tworzona z najwyższą starannością. Właściciel strony nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność udostępnianych na niej treści. Użytkownik korzysta z treści umieszczonych na stronie na własne ryzyko. Wpisy oznaczone imieniem i nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze są zgodne z opinią właściciela strony. Samo korzystanie ze strony właściciela nie ustanawia żadnego stosunku umownego pomiędzy nim a użytkownikiem.

Linki zewnętrzne
Strony te zawierają linki zewnętrzne do stron internetowych osób trzecich. Odpowiedzialność związana z takimi stronami internetowymi spoczywa na ich operatorach. Umieszczając linki zewnętrzne po raz pierwszy, właściciel strony sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają przepisów prawa. W tamtym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń przepisów prawa. Właściciel strony nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron internetowych, do których odsyłają linki. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że właściciel strony identyfikuje się z treściami, do których odwołuje się dany odnośnik lub link. Nie można racjonalnie oczekiwać od właściciela strony, aby na bieżąco kontrolował linki zewnętrzne bez konkretnych dowodów na naruszenie przepisów prawa. Jednak w razie ujawnienia naruszeń przepisów prawa odnośne linki zewnętrzne będą natychmiast usuwane.

Prawa autorskie i inne prawa ochronne
Niniejsza strona zawiera teksty, obrazy, logo, grafiki, pliki dźwiękowe, animacje i filmy, które stanowią własność BBC Group lub jej podmiotów powiązanych i podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego i/lub innych praw ochronnych. Komercyjne wykorzystanie zawartości niniejszej strony poprzez jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie jest zabronione. Niniejszym informujemy, że naruszenie naszych praw autorskich lub innych praw ochronnych może wywoływać skutki na tle przepisów prawa cywilnego i/lub karnego