Skip to main content
[Translate to Polish:] Montage einer Baugruppe

Obróbka tworzyw sztucznych: Montaż i wybrane metody uszlachetniania

Specjalista w zakresie zaawansowanych prac montażowych, doskonałych powierzchni, znakowania i czyszczenia.

Obróbka tworzyw sztucznych: Procesy następcze pozwalają poczuć różnicę

Elementy kształtowe, podzespoły i systemy mają precyzyjnie zdefiniowane wymagania względem funkcji, optyki, poręczności i czystości. Decydujący wpływ na te cechy ma montaż i wybór metody uszlachetniania. Doświadczenie i szerokie spektrum procesów dodatkowych wspierają nasze dążenie, by dostarczać Państwu zawsze doskonałe rezultaty.

Montaż i kontrola działania

Do montażu podzespołów z tworzyw sztucznych i systemów dostępna jest elastyczna i uniwersalnie stosowana infrastruktura oraz wykwalifikowany personel.

Prace montażowe obejmują wciskanie łożysk lub tulei gwintowanych, a także łączenie klejem i zgrzewanie. W razie potrzeby montaż odbywa się w pomieszczeniu czystym klasy ISO 7 lub 8.

Zdefiniowane przez Państwa kontrole działania są precyzyjnie realizowane i dokumentowane.

[Translate to Polish:] Montage einer Baugruppe

Wyżarzanie i kondycjonowanie

Państwa produkty z właściwościami na granicy wykonalności mogą wymagać specyficznego oddziaływania na właściwości obróbcze tworzyw sztucznych. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie dostępne są piece do wyżarzania i instalacje do kondycjonowania, które przy zastosowaniu prawidłowych parametrów procesowych pozwalają uzyskać zamierzony cel.

Obróbka powierzchniowa

Dostępny jest szereg metod umożliwiających doskonałe wykończenie produktów:

  • Polerowanie,
  • strumieniowanie z zastosowaniem różnych mediów, na przykład suchego lodu lub śniegu CO2
  • oraz bębnowanie.

Znakowanie

Do znakowania Państwa produktów, na przykład aby zapewnić identyfikowalność, dostępne są w zależności od tworzywa maszyny do znakowania laserowego oraz systemy do grawerowania.

[Translate to Polish:] Innenraum Laserbeschriftungsmaschine

Czyszczenie

Wybór obejmuje czyszczenie przemysłowe, czyszczenie ultradźwiękami oraz poddane walidacji czyszczenie w pomieszczeniu czystym klasy ISO 7 i 8.