Skip to main content
[Translate to Czech:] Montage einer Baugruppe

Zpracování plastů: Montáž a vybrané dokončovací procesy

Váš specialista na náročné montážní práce, dokonalé povrchy, označování a čištění.

Zpracování plastů: Navazující procesy jsou rozhodující

Výlisky, moduly a systémy mají přesně definované požadavky na funkci, vzhled, hmatové vlastnosti a čistotu. Tyto vlastnosti jsou rozhodujícím způsobem ovlivněny montáží a výběrem dokončovacích procesů. Zkušenosti a široká škála dalších dostupných postupů podporují naši snahu poskytnout vám vynikající výsledky.

Montáž & funkční testování

Pro montáž Vašich plastových sestav a systémů je k dispozici flexibilní a všestranně použitelná infrastruktura jakož i kvalifikovaný personál.

Montážní práce zahrnují lisování ložisek nebo závitových pouzder, stejně jako spojování lepením a svařováním. V případě potřeby se montáž provádí v čisté místnosti třídy ISO 7 nebo 8.

Vámi definované funkční testy jsou svědomitě prováděny a zdokumentovány.

[Translate to Czech:] Montage einer Baugruppe

Temperování & kondicionování

Vaše výrobky s vlastnostmi na hranicích proveditelnosti mohou vyžadovat cílené ovlivňování zpracovatelských vlastností plastů. K tomuto účelu jsou k dispozici temperovací pece a klimatizační systémy, které vedou k cíli se správnými technologickými parametry.

Povrchová úprava

Pro perfektní dokončení Vašich produktů je k dispozici velký počet technologických postupů:

  • Leštění,
  • Tryskání různými médii, například suchým ledem nebo CO2 sněhem
  • stejně jako vibrační broušení.

Popisování

V závislosti na materiálu jsou pro označování vašich výrobků k dispozici laserové značkovací stroje nebo gravírovací systémy, například pro dosledovatelnost.

[Translate to Czech:] Innenraum Laserbeschriftungsmaschine

Čištění

Můžete si vybrat od průmyslového čištění přes čištění ultrazvukem až po ověřené čištění v čistých místnostech třídy ISO 7 a 8.