Skip to main content
[Translate to Polish:] Sensor- und Messtechnik

Technika czujnikowa i pomiarowa

Specjalne tworzywa sztuczne przetwarzane z najwyższą precyzją w celu zapewnienia niezawodnych i precyzyjnych rezultatów dla Państwa produktów.

Tworzywa sztuczne w technice czujnikowej i pomiarowej

Państwa czujniki czy przyrządy pomiarowe są stosowane w najróżniejszych obszarach zastosowania, podobnie zróżnicowane są oczekiwania zarówno w zakresie tworzywa, jak i samej części.

Typowe wymagania w zakresie stosowanego tworzywa sztucznego to np.:

  • odporność termiczna,
  • przewodność elektryczna lub rezystancja,
  • parametry mechaniczne
  • lub odporność chemiczna i dopuszczenia do zastosowania w obszarze produktów spożywczych lub obszarze medycznym.

Aby spełnić indywidualne potrzeby i wymagania, BBC Cellpack Technology zapewnia szeroki wybór asortymentu półproduktów z tworzyw sztucznych.

Państwa produkty cechuje wysoka precyzja, zatem od poszczególnych podzespołów wymaga się wąskich zakresów tolerancji i doskonałych powierzchni.

Do produkcji obrabianych mechanicznie gotowych części i podzespołów o wysokim stopniu precyzji wykonanych z tworzywa sztucznego i metalu dostępne są najnowocześniejsze technologie produkcyjne. Dzięki temu można wytwarzać złożone części o precyzyjnych wymiarach z zachowaniem wąskich tolerancji.

[Translate to Polish:] Sensorgehäuse

System kontroli styków elektrycznych

Kontrola elektrycznych płytek stykowych podlega restrykcyjnym wymogom i produkcja musi spełniać ściśle określone tolerancje. Istotnym aspektem jest przy tym wyczyszczenie z wszelkich nitek i zastosowanie odpowiednich procedur.

[Translate to Polish:] Kontaktträgerplatte

Podzespół czujnika do zastosowania w analityce

Kluczową kwestią w analityce jest stopień automatyzacji i bezpieczeństwo procesowe. W tym celu stosuje się szereg czujników i przyrządów pomiarowych.

[Translate to Polish:] Sensor-Baugruppe für Einsatz in der Analytik