Skip to main content
[Translate to Czech:] Hydraulik Komponenten, Ventile, Verteiler

Fluidní technologie

Vysoce přesné, řezáním obráběné hydraulické komponenty a pneumatické díly včetně včetně testování systému pro maximální spolehlivost Vašich produktů a systémů.

Plasty pro fluidní technologie

Vaše výrobky nebo systémy pro hydrauliku mají při příslušném použití s kapalinami nebo plyny technologicky kritickou funkci. Typické součásti zahrnují ventily, rozdělovací lišty, těsnění a čerpadla s nejvyššími požadavky na zajištění spolehlivosti. Patří sem kromě jiného:

  • Použití vysoce výkonných plastů odolných vůči chemikáliím
  • Dodržování minimálních tolerancí
  • Mimořádně vysoká kvalita povrchu
  • Absolutní absence vláken a třísek

Pro splnění vašich individuálních potřeb a požadavků si můžete vybrat z rozsáhlého sortimentu polotovarů z plastů.

Pro výrobu vysoce přesných mechanicky obráběných hotových dílů a modulů jsou k dispozici nejmodernější výrobní technologie. Díky tomu lze vyrobit složité součásti s velmi dobrou rozměrovou stabilitou při dodržení nejmenších tolerancí a s maximální kvalitou povrchu.

Testování funkce a těsnosti se provádí interně.

 

Rozdělovací lišta pro systémy High-Purity

Při výrobě polovodičů a při výrobě fotovoltaických článků zajišťují tzv. High-Purity systémy perfektní čistotu konečných produktů. Jakkoliv malé znečištění má za následek funkční selhání a zmetky. Použité rozdělovací lišty musí mít extrémně vysokou kvalitu povrchu a jsou vyrobeny ze speciálních fluoroplastů.

[Translate to Czech:] Kunststoff Verteilerblock, Ventilblock

Ventily pro čerpací stanice na zemní plyn a vodík

Pro čerpací stanice na zemní plyn a vodík se vyrábějí náročné dlouhé otočné díly s minimálními tolerancemi z vysoce výkonného polymeru PEEK. Vrtané otvory a těsnicí plochy se testují při 200násobném zvětšení pro absolutní dokonalost. Jen tehdy může být zaručena funkčnost a těsnost.

[Translate to Czech:] Anschlussblock aus PEEK