Skip to main content
[Translate to Czech:] Halbleitertechnik, Wafer, Photovoltaik, Solarpaneele, Chip

Polovodičové technologie

Speciální plasty s maximální přesností zpracované, montované a čištěné v kontrolovaném prostředí. Pro maximální kvalitu a spolehlivost vašich výrobků.

Plasty pro polovodičové technologie

Vaše komponenty a výrobky se používají ve výrobě destiček. Zde používané výrobní postupy jsou velmi komplexní a na použité součásti kladou speciální nároky. Vaše produkty jsou vysoce přesné, proto jsou i na jednotlivé komponenty kladeny požadavky na minimální tolerance a dokonalé povrchy.

Typickými požadavky na použitý plast jsou například:

  • Tepelná odolnost,
  • elektrická vodivost,
  • vysoká životnost
  • nebo odolnost vůči chemikáliím.

pro určité aplikace musejí být materiály navíc zbaveny jakéhokoliv znečištění.

Od širokého výběru ze sortimentu polotovarů, přes výrobu a čištění až po montáž

Pro výrobu vysoce přesných mechanicky obráběných hotových dílů a modulů z plastu a kovu jsou k dispozici nejmodernější výrobní technologie. Díky tomu lze vyrobit složité součásti s velmi dobrou rozměrovou stabilitou při dodržení nejmenších tolerancí.

Čistota ve výrobě Vašich dílů je zajišťována koordinovanými čisticími systémy, pracovními procesy a procesními médii.

Čištění zahrnuje předčištění, jemné čištění a závěrečné oplachování podle vašich požadavků.

Následně lze montáž a balení provádět v čisté místnosti třídy ISO 7.

[Translate to Czech:] Durchflussblock für die Halbleiterindustrie