Skip to main content
[Translate to Czech:] Medizintechnik- -im Operationssaal

Lékařská technika

Implantáty, lékařské nástroje a součásti pro lékařské přístroje. Sterilně baleno. Certifikováno podle ISO 13485 a FDA.

Plasty a kovy pro lékařskou techniku

Vaše výrobky se používají v těle a okolí lidí a slouží k ochraně nejcennějšího dobra - zdraví! Proto je nezbytné, aby byly všechny kroky výrobního procesu validovány a zdokumentovány a byla také zajištěna nepřetržitá sledovatelnost.

Testovaná kvalita a komplexní nabídka služeb

Pro splnění Vašich požadavků podstupujeme průběžně nezávislé testování, potvrzené certifikátem ISO 13485, stejně jako přezkoušení americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

K Vašim požadavkům přistupujeme jako partner koncentrovaný na řešení s kompetencemi v rámci celého hodnotového řetězce, od poradenství v oblasti materiálů přes výrobu, čištění a montáž až po sterilně balené výrobky - to vše z jednoho zdroje.

Díky dostupnosti velkého množství plastů i kovových materiálů schválených pro lékařskou techniku použijeme materiál optimálně vhodný pro vaši aplikaci.

Výroba vašich komponent: rychlá, bezpečná, čistá, dokonalá

Moderní strojový park s kvalifikovanými stroji a ověřenými procesy i prokazatelně vyškolení odborníci zaručují výrobu v nejvyšší přesnosti a kvalitě.

Čistota ve výrobě Vašich lékařských produktů je zajišťována koordinovanými čisticími systémy, pracovními procesy a procesními médii.

Čištění zahrnuje předčištění, jemné čištění a závěrečné oplachování podle vašich požadavků.

Následně lze montáž a balení provádět v čisté místnosti třídy ISO 7. Pro sterilní balení se používají blistry nebo sáčky, které jsou označovány podle Vašich požadavků na značení.

Na Vaše přání integrujeme do procesního řetězce sterilizační procesy, jako je záření gama, plazma či ethylenoxid.

Rukojeti pro lékařské nástroje

[Translate to Czech:] Griffe, medizinische Instrumente, Orthopädie, Gelenkersatz

Implantáty

Páteřní implantáty z PEEK se obrábějí nasucho, aby se minimalizovalo riziko kontaminace. Implantáty transparentní pro RTG záření obsahují tantalové markery pro ověření polohy.

[Translate to Czech:] Rückenimplantate aus PEEK, Wirbelsäule, Bandscheibe, Cage, Röntgentransparent

Manipulační díly

Pro manipulační díly se v závislosti na dané aplikaci a také na chirurgickém postupu / systému kromě plastů používají také kovy. Přitom se používají vhodné korozivzdorné oceli. Díly po výrobě procházejí různými procesy povrchové úpravy za účelem zušlechtění.

[Translate to Czech:] Manipulierteil aus Metall, medizinische Instrumente, Orthopädie, Gelenkersatz
[Translate to Czech:] Manipulierteile, medizinische Instrumente, Orthopädie, Gelenkersatz

Zaměřovací zařízení

Pro sešroubování kostních destiček se obvykle používají zaměřovací zařízení. Tato zaměřovací zařízení jsou přesné nástroje; s nejvyššími nároky na přesnost a pevnost / stabilitu, zejména proto, že tato zařízení se používají vícekrát a proto se opakovaně sterilizují, tj. vystavují se vysokým teplotám. Dalšími požadavky jsou biokompatibilita a transparentnost pro rentgenové záření, tato zařízení by také měla být co nejlehčí, aby usnadnila chirurgovi manipulaci. Většinou se k tomu používá materiál sestávající z polymeru peek s tkaninou z uhlíkových vláken.  

[Translate to Czech:] Zielbügel, Zielgerät, Kohlenstoff, CFK, PEEK, Trauma, Medizin, Röntgentransparent