Skip to main content
[Translate to Polish:] Sensor- und Messtechnik

Technika czujnikowa i pomiarowa

Tworzywa sztuczne w technice czujnikowej i pomiarowej

  • odporność termiczna,
  • przewodność elektryczna lub rezystancja,
  • parametry mechaniczne
  • lub odporność chemiczna i dopuszczenia do zastosowania w obszarze produktów spożywczych lub obszarze medycznym.
[Translate to Polish:] Sensorgehäuse

System kontroli styków elektrycznych

[Translate to Polish:] Kontaktträgerplatte

Podzespół czujnika do zastosowania w analityce

[Translate to Polish:] Sensor-Baugruppe für Einsatz in der Analytik