Skip to main content
[Translate to Polish:] Technische Berater, Verkaufsmitarbeiter

Sprzedaż półproduktów z tworzyw sztucznych

Szwajcaria Wschodnia

René Widmer

+41 56 618 14 37

Szwajcaria Centralna / Zachodnia

Diego Ricoy

+41 56 618 12 37

Czechy / Słowacja / Polska

Radim Kantor

+420 571 677 016