Skip to main content
[Translate to Czech:] Komponenten für die Elektronik und Elektrotechnik

Plasty pro elektroniku
a elektrotechniku

Izolační díly ze speciálních plastů zpracované s maximální přesností pro spolehlivou funkci Vašich výrobků.

Plasty pro elektroniku a elektrotechniku

Izolační díly pro elektrotechniku a elektroniku vyžadují materiály s vysokým povrchovým i vnitřním izolačním odporem a rovněž s vysokou dielektrickou pevností. Ve vysokofrekvenční technologii jsou potřebné zejména dielektrické vlastnosti.

Vysokofrekvenční izolátory vyrobené z PEEK, PTFE, PCTFE a Q200.5 (PS síťovaný) se instalují v různých formách do zástrček a podpěr. Hlavními oblastmi použití jsou vysílačové systémy a sítě v oblasti datových komunikací.

Nabídka a výroba

Pro splnění vašich individuálních potřeb a požadavků si můžete vybrat z rozsáhlého sortimentu polotovarů z plastů.

Pro výrobu vysoce přesných mechanicky obráběných hotových dílů a modulů z plastu a kovu jsou k dispozici nejmodernější výrobní technologie. Díky tomu lze vyrobit složité součásti s velmi dobrou rozměrovou stabilitou při dodržení nejmenších tolerancí.

Deska s držáky kontaktu

Přesnost na hranici možností. Tak lze označit testovací desky, s nimiž se kontroluje funkce elektrických kontaktů. Tyto komponenty mají stovky extrémně jemných stupňovitých otvorů. Absolutní rovinnost a vrtání bez otřepů jsou nutností.

[Translate to Czech:] Trägerplatte für die Funktionsprüfung von Kontakten